| |   เข้าสู่ระบบ
22

พระราชพิธีถวายขนมเบื้องแด่พระสงฆ์ จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

พิธีลอยกระทง จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

พิธีทอดกฐิน จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

นางสุชาดานำข้าวมธุปายาสไปถวายพระพุทธเจ้า จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

พระราชพิธีโสกันต์ จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

22

สามก๊ก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory